Kontrakterne

Oversættelsen af K01 (hovedkontrakten) fra dansk til engelsk er  udarbejdet af Videnskabsministeriet. Ministeriet har tilstræbt, at den  engelske version af K01 vil få samme retsvirkninger som den danske  version, såfremt kontraktteksten forelægges en dansk voldgiftsret til  fortolkning.

Ministeriet kan dog ikke over for brugere af den engelske version  påtage sig at indestå for eventuelle fejl eller sproglige variationer  mellem den engelske og den danske kontrakttekst. Såfremt brugere måtte  blive opmærksomme på fejl eller lignende, der kan have betydning for  fortolkningen af den engelske tekst i overensstemmelse med den danske  tekst, vil ministeriet derfor meget gerne høre derom. Se i øvrigt www.oio.dk, hvor Videnskabsministeriet også redegør nærmere for tilblivelsen af K01.

Tilsvarende kan Danske IT-Advokater, som har forestået oversættelsen  af modelbilagene fra dansk til engelsk, ikke indestå for, at  oversættelsen er uden fejl. Danske IT-Advokater kan således ikke gøres  ansvarlige for eventuelle oversættelsesfejl, men konstateres der sådanne, bedes orientering derom venligst fremsendt til foreningen på it@advokatnet.dk

keyboard_arrow_up