Hvordan undgår man kuldsejlede it-projekter?

Store it-projekter ender ofte i forsinkelse eller bliver for dyre, og antallet af konflikter mellem kunder og it-leverandører stiger.

Danske IT-advokater afholder den 30. maj 2018, fra kl. 13:00 – 17:00, en konference med fokus på årsagerne til:

  • hvorfor nogle it-projekter går galt,
  • hvad der kan gøres, hvis udfordringerne kan ses tidligt og
  • hvordan en it-tvist bedst løses, hvis den ikke kan undgås.

Program:

13:00-13:15  Velkomst og DITA’s IT-Survey 2017 v/ Lau Normann Jørgensen, Partner, Kromann Reumert

13:15-13:45  Offentlige IT-projekter – de væsentligste læringspunkter fra hidtidige erfaringer v/ Thomas Monefeldt, Programchef, Skatteministeriet

13:45-14:15  Faktorer i succesfulde IT-projekter v/ Jan Pries-Heje, professor i Informatik og Datalogi, RUC

14:15-14:45  Udviklings- og implementeringsprojekter: Hvad kan der gøres, hvis udfordringerne kan ses tidligt? Forskellige tilgange til forskellige projekter i spektret fra innovationssystemer, over ERP og til kritiske systemer. De relevante opt-out punkter undervejs v/ Jesper Kjær Hansen, CIO, Maersk Drilling

14:45-15:00  Pause

15:00-15:30  Hvorfor fejler mange store it-projekter set fra leverandørens perspektiv v/Peter Winther-Schmidt, Administrerende direktør, DXC Danmark

15:30-16:00  Statens IT-projektråd – fremtidens rolle og betydning for statslige it-projekter  v/ Erik Andreasen, medlem af Statens It-projektråd

16:00-16:30  IT-kontrakter – vigtige læringspunkter og løsning af tvister v/Milena Krogsgaard, Junior Partner, Kammeradvokaten, og Mads Nygaard Madsen, Partner, Horten

16:30-17:00  Afrunding og netværk

Praktisk information

Konferencen afholdes i Danske Advokaters kursuscenter Valencia, Vesterbrogade 32 i København.
Deltagelse er gratis, men kræver forudgående tilmelding til cst@danskeadvokater.dk

Præsentationer fra konferencen:

Velkomst – Lau Normann Jørgensen
Erfaringer med gennemførelse af store IT-projekter – Thomas Monefeldt
Succesfulde faktorer i projekter – Jan Pries-Heje
It-rådets arbejde og erfaringer fra gode projekter – Erik Andreasen
IT-kontrakter – vigtige læringspunkter og løsning – Milena Krogsgaard og Mads Nygaard Madsen

keyboard_arrow_up