Kontrakter og publikationer

Mangelfulde kontrakter er ofte årsag til IT-retlige tvister eller konflikter. Derfor er der fra offentligt hold udarbejdet en serie standardkontrakter for at sikre både kunder og leverandører i offentlige IT-samarbejder. K01 er standardkontrakt for kortvarige IT-projekter, K02 for længevarende IT-projekter og K03 for agile IT-projekter. Kontrakterne findes herunder.

Standardkontrakter udarbejdet af Danske IT-advokater

Danske IT-Advokater har udarbejdet:

K03

K04

Danske IT-advokater har udarbejdet en oversigt over udvalgte forhandlingsemner baseret på de statslige K-kontrakter og D17. Endvidere har foreningen udarebjdet en rettighedsbestemmelse til brug for systemanskaffelser.

Du kan også finde oplysninger om it-kontraktretten på hjemmesiden It-kontraktret.

Publikationer

 

Vejledning om licensstyring og licensaudit

Danske IT-advokater har i samarbejde med Dansk IT udarbejdet en praktisk vejledning om licensstyring og licensaudits i de relevante faser (i forbindelse med anskaffelsen, under løbende drift, hvis der outsources, under en audit og når softwareproduktet udfases). Vejledningen er udarbejdet af license managers fra bl.a. Statens IT og medlemmer af Danske IT-advokater og indeholder praktiske råd og erfaringer om bl.a. SAM (software asset management), anvendelse af Software Vendor Terms og forholdsregler i forbindelse med licensaudits. Vejledningen henvender sig både til CIO’s, license managers og andre praktikere på kundesiden samt til advokater, der beskæftiger sig med licensrådgivning og licensaudits. Vejledningen findes her.

Cloud computing

Cloud computing er for alvor kommet på dagsordenen hos de fleste virksomheder og it-leverandører i Danmark og i udlandet. Mange har dog stadig betænkelighe­der ved cloud computing og har vanskeligt ved at overskue konsekvenserne ved at anvende løsninger baseret på cloud computing i deres virksomhed og Dansk IT udgiver nu i samarbejde med Danske IT-advokater 2. udgave af vejledning om Cloud computing kontrakter.

Vejledningen indeholder en række gode råd og anbefalinger og retter sig først og fremmest til dem, som skal indgå og bruge kontrak­ter vedrørende cloudløsninger, og er skrevet ud fra et ønske om, at den skal kunne læses og bruges af både jurister og ikke-jurister.

Vejledningen blev første gang publiceret i september 2014, og denne anden udgave indeholder en række opdateringer, herunder i forhold til ændringer i bogførings­loven og inden for persondataretten. Endvidere er vejledningen udbygget med et afsnit om kontraktstyring og uddybning af afsnittet om sikkerhed. Vejledningen findes her.

keyboard_arrow_up