Associeret medlemskab

Danske IT-Advokaters medlemskreds har hidtil alene bestået af advokater, der har opnået certificering som IT-advokater.

Ud over den form for medlemskab, som er forbeholdt certificerede IT-advokater, har Danske IT-Advokater nu etableret en ny form for medlemskab – kaldet associeret medlemskab – således at også andre jurister med interesse for IT-ret end certificerede IT-advokater kan opnå en tilknytning til foreningen.

Hvem kan optages som associerede medlemmer?

Du kan optages som associeret medlem af Danske IT-Advokater, hvis du er uddannet cand.jur. eller cand.merc.(jur.) og har interesse for IT-ret. Hvis du ikke arbejder i en advokatvirksomhed som ansat og/eller (med)ejer af advokatvirksomheden, men er ansat i eller (med)ejer af en anden type virksomhed, er det yderligere en betingelse, at du i dit virke som selvstændig eller ansat primært virker in-house.

Skal man være advokat?

Nej, som det fremgår ovenfor, kan også andre jurister end advokater optages som associerede medlemmer. Et associeret medlem, der ikke er advokat, skal dog være opmærksom på, at vedkommende ikke – hverken i skrift eller tale – må omtale sit associerede medlemskab af Danske IT-Advokater på en måde, som er egnet til at give indtryk af, at vedkommende er advokat.

Hvad får man ud af det?

Associerede medlemmer kan ligesom certificerede medlemmer deltage i de faglige arrangementer, som Danske IT-Advokater afholder. Foreningen vil typisk afholde mindst to halvdagsarrangementer om året om emner af relevans for jurister, der arbejder med IT-ret. Ud over muligheden for at lytte til faglige indlæg giver arrangementerne mulighed for at sparre og networke med de øvrige deltagere. 

Associerede medlemmer har ligeledes mulighed for at deltage i Danske IT-Advokaters Boot Camp til den reducerede pris, som gælder for medlemmer af Danske IT-Advokater. Danske IT-Advokaters Boot Camp er er et koncentreret kursus i IT-ret, bestående af 5 moduler af hver 6 timers varighed, hvor deltagerne introduceres til forskellige områder og problemstillinger, hvor IT-retlige udfordringer typisk kan opstå. Undervisningen på modulerne varetages af certificerede IT-advokater med ekspertise inden for de forskellige modulers emneområder.

Hvad koster det?

Kontingentet for et associeret medlemskab af Danske IT-Advokater er p.t. fastsat til 2.000 kr. ekskl. moms pr. kalenderår.

Kontingentet for et certificeret medlemskab af Danske IT-Advokater er p.t. fastsat til 8.200 kr. ekskl. moms pr. kalenderår.

Det er endvidere muligt at tegne et firmamedlemskab, såfremt minimum 4 certificerede medlemskaber tegnes i samme virksomhed. Såfremt der tegnes et firmamedlemskab, er antallet af associerede og certificerede medlemmer fra den pågældende virksomhed ubegrænset. Kontingentet for et firmamedlemskab af Danske IT-Advokater er p.t. fastsat til 32.800 kr. ekskl. moms pr. kalenderår.

Hvordan melder man sig ind som associeret medlem?

Hvis du er interesseret i at blive optaget som associeret medlem af Danske IT-Advokater, kan du skrive til Danielle Løw i Danske Advokater på dlo@danskeadvokater.dk. Du bedes i mailen anføre dine kontaktoplysninger, hvorvidt du er cand.jur. eller cand.merc.(jur.), i hvilken sammenhæng du måtte beskæftige dig med IT-ret, og hvorfor du er interesseret i at blive associeret medlem af Danske IT-Advokater.

keyboard_arrow_up