IT-mediation

Det er nu muligt at indskrive Danske IT-Advokater i fremtidige kontrakter som det organ, der bringer en mediator i forslag til at bistå parterne ved en løsning af IT-retlige konflikter.

Se mere om de regler, der gælder i den forbindelse:

Det kan generelt anbefales at inddrage en IT-mediator, hvis parterne ikke selv kan blive enige om en forligsmæssig løsning af en konflikt. Ved Danske IT-Advokaters deltagelse i den proces sikres det bl.a., at det er erfarne IT-advokater, der fungerer som mediatorer.

Ved udpegning kan der rettes henvendelse til sekretariatet på dlo@danskeadvokater.dk.

keyboard_arrow_up