Survey

 

Danske IT-Advokater (DITA) har i en årrække gennemført en undersøgelse af IT-markedet og hvilke typer konflikter, der opstår mellem kunder og leverandører. Det er en undersøgelse af baggrunden for og tilgangen til it tvister samt tendenser i forhold til GDPR, nye teknologier og generelt anvendelsen af juridisk bistand til løsningen af it-tvister.

Hvert år udsender vi et spørgeskema, som vi opfordrer vores medlemmer til at invitere kunder, leverandører og samarbejdspartnere til at besvare.

Du kan se vores surveys herunder.

DITA SURVEY2020

DITA har den forgangne sommer gennemført en undersøgelse af IT-markedet og de typer af konflikter, der opstår mellem kunder og leverandører. Der har i årets undersøgelse været spurgt ind til den aktuelle situation med Covid-19 og om, hvordan det har påvirket samarbejdet mellem kunder og leverandører.

Undersøgelsen er unik og belyser mange relevante problemstillinger, herunder coronas indflydelse på projekter og det forhold, at det betaler sig at tage konflikterne.

Det betaler sig at tage konflikterne

Der er større tilfredshed blandt de virksomheder, som har taget en konflikt med deres IT-leverandør, end de virksomheder, som har veget uden om. 62 pct. af virksomhederne, som har haft en konflikt, anser udfaldet som enten ”noget tilfredsstillende” eller ”meget tilfredsstillende”. Det viser Danske IT-Advokaters IT-Survey 2020, som 325 contract managers og IT-chefer har besvaret. Knapt 30 pct. af virksomhederne har været ude i en konflikt med deres IT-leverandør inden for de seneste 12 måneder. Resultatet er tydeligt. Tilfredsheden er betydeligt større blandt de kunder, der har taget konflikten og forhandlet sig frem til et resultat, end de kunder, der har haft problemerne, men som ikke har turdet tage konflikterne.

IT-Advokat Julie Bak-Larsen, Danske IT-Advokater: ” Vores undersøgelse viser, at sammenbrudte IT-projekter kan føre til konflikter mellem kunde og leverandør. Derudover viser vores undersøgelse, at der er en tendens til, at der er flere, som går ind i konflikterne, og at det for en stor dels vedkommende sker med et resultat, som de betegner som tilfredsstillende, dette enten i form af et forlig eller som endelige afgørelser. Undersøgelsen viser på den baggrund, at det for manges vedkommende godt kan betale sig at turde gå ind i konflikten”.

Knapt 30 pct. af virksomhederne har haft en konflikt, viser Danske IT-Advokaters IT-survey. De virksomheder, der følger aktivt op på deres kontrakter, og som ender i en konflikt opnår i de fleste tilfælde resultater, som de er mere tilfredse med, end dem der lader stå til. 

De godt 70 pct. af deltagerne i Danske It-Advokaters IT-Survey, der ikke har oplevet en konflikt de seneste 12 måneder, har stadig haft store udfordringer med deres it-kontrakter. 62 pct. af dem har oplevet, at det aftalte budget overskrides. 68 pct. har oplevet manglende kvalitet i leverancen. 70 pct. har oplevet forsinkelser.

IT-Advokat Tue Goldschmieding, Danske IT-Advokater: ”Det ser ud til, at de virksomheder, der ikke tager konflikterne, ender med at være mere utilfredse med resultatet. Omvendt med de virksomheder, der tager konflikterne. Vi kan se, der er større tilfredshed med resultatet blandt de virksomheder. Det giver god mening at bruge deres contract management investeringer aktivt til at kræve deres ret”.

Der er flere IT-kunder, der følger op på deres kontrakter i 2020 end sidste år.

54 pct. af IT-kunderne følger op på deres kontrakter eksempelvis i form af styret contract management. Det er en væsentlig stigning i forhold til 2019, hvor tallet var 38 pct.

”I sidste års IT-survey 2019 så vi, at flere kunder var aktive med deres contract management. I år ser vi, at denne trend fortsætter.,” siger Julie Bak-Larsen.

Hver fjerde IT-projekt ramt af corona

Hver fjerde virksomhed har oplevet, at deres it-projekt enten er standset eller udskudt under coronakrisen. Det viser Danske IT-Advokaters årlige IT-survey 2020, som 325 it-beslutningstagere og contract managers har besvaret.

Digitaliseringen har bredt sig betydeligt gennem hele karantæneperioden. Derfor er det en overraskelse, at både IT-kunder og IT-leverandører nu giver udtryk for, at hver fjerde IT-projekt er udskudt eller standset under coronakrisen.

”I hvilken grad har din virksomhed, under Covid 19-krisen oplevet, at igangværende eller planlagte IT-projekter, er blevet stoppet eller udskudt?” Sådan lyder spørgsmålet, som 29 pct. af IT-leverandører har besvaret med ”i høj grad” eller ”meget høj grad”. Tilsvarende har 21 pct. af IT-kunder svaret det samme. Sammenlagt giver det et gennemsnit på omkring 25 pct. – svarende til at hver fjerde IT-projekt enten er standset eller udskudt.

IT-Advokat Tue Goldschmieding, der er medlem af bestyrelsen i Danske IT-Advokater, siger: ”Mange virksomheder har under coronakrisen oplevet usikkerhed om fremtiden og har derfor udskudt eller standset IT-projekter. Begge dele peger i retning af en form for opbremsning. Men det er et overraskende højt antal IT-projekter, der er standset eller udskudt”.

Danske IT-Advokaters årlige IT-survey omhandler konflikter og deres årsager mellem IT-kunder og IT-leverandører. Det er helt tydeligt i dette års undersøgelse, der er gennemført i perioden med coronakrisen, at de mange afbrudte IT-projekter også rummer kimen til, at der kan udløses konflikter mellem kunder og leverandører.

Ud af de 21 pct. IT-kunder, som har fået afbrudt eller standset et IT-projekt, har 33 pct. oplevet en konflikt i kølvandet på dette. Det er signifikant højere end gennemsnittet, mens 17 pct. ikke har oplevet en konflikt, hvilket er betydeligt under gennemsnittet for konflikter.  Af de 29 pct. IT-leverandører, som har fået standset eller udskudt et IT-projekt, har 43 pct. oplevet en konflikt, mens 23 pct. ikke har oplevet en konflikt.

IT-Advokat Julie Bak-Larsen, medlem af Danske IT-Advokaters bestyrelse, siger: ”Vores undersøgelser viser, at afbrudte IT-projekter godt kan medvirke til, at der udløses en konflikt mellem kunde og leverandør. Derudover viser vores undersøgelse, at der tilsyneladende er en tendens til, at der er flere, der går ind i konflikterne, og at dette for en stor dels vedkommende sker med et tilfredsstillende resultat, enten med et udfald i form af et forlig eller som endelige afgørelser. Undersøgelsen viser på den baggrund, at det for manges vedkommende godt kan betale sig at turde gå ind i konflikten”.

Undersøgelsen er lavet i samarbejde med analysefirmaet Userneeds. Svarene er indsamlet mellem 3. juni og 26. august 2020.

For yderligere informationer:

IT-Advokat Tue Goldschmieding, Danske IT-Advokater: 24 28 68 75

IT-Advokat Julie Bak-Larsen, Danske IT-Advokater: 30 85 13 40 

keyboard_arrow_up