Efterår 2019

Boot Camp 2019 i it-ret

For alle involverede i indgåelse af og udformning af aftaler og kontrakter med elementer af it-ret.

Digitalisering, it og teknologi er en stor del af virksomheders og organisationers daglige virke, interaktion med hinanden og interaktion med deres kunder. Kendskab til it-jura og praktisk håndtering af it-aftaler bliver således konstant vigtigere for alle, der arbejder med aftaler og kontrakter på it-området. 

Derfor inviterer Danske IT-Advokater nu til Boot Camp i it-ret for jurister, advokater, advokatfuldmægtige og andre, der er involveret i aftaler og kontrakter, som indeholder elementer af it-ret. Boot Camp er et koncentreret kursus bestående af 4 moduler af hver seks timers varighed, hvor deltagerne introduceres til de forskellige områder og problemstillinger, hvor it-relaterede udfordringer typisk kan opstå. Målet er ikke at gøre deltagerne til specialister i alle aspekter af it-jura, men at give dem den grundlæggende viden og indsigt i, hvilke typer af spørgsmål og problemstillinger der skal være afklaret, når projekter opstartes, og aftaler og samarbejder indgås.

Undervisningsmoduler

Boot Camp 2019 afholdes på forskellige advokatkontorer i København og består af de 4 nedenstående moduler.

Tid og sted: 27. august 2019 kl. 12-18 hos Integra

Grundlæggende forståelse for it-begreber og metoder
Tim Nielsen, DAHL

Der undervises i:

  • Hvordan en virksomheds IT-landskab er opbygget
  • Hvordan software er opbygget
  • Betydningen af de mange buzz words og IT-termer i konteksten heraf
  • IT-kontrakternes forhold til den tekniske virkelighed

Ophavsretlig beskyttelse af it og markedsføring
Kim G Hansen og Heidi Højmark Helveg, Integra

Der undervises i:

  • Reglerne om og baggrunden for den ophavsretlige beskyttelse af software samt udmøntningen af denne i praksis. 
  • Markedsføringsloven regler og herunder reglerne om on-line-markedsføring samt rets- og forbrugerombudsmandspraksis.

Tid og sted: 24. september 2019 kl. 12-18 hos Bird & Bird, Sundkrogsgade 21

Aftaletyper i it-retten – introduktion til de mest anvendte kontrakttyper
Milena Krogsgaard, Kammeradvokaten

Der undervises i de væsentligste begreber i IT-kontrakterne, herunder de relevante juridiske og forretningsmæssige overvejelser ved valget af aftaletype, og den typiske ansvarsdeling mellem parterne

Systemanskaffelser
Lau Normann Jørgensen, Kromann Reumert

Der undervises i:

  • it-kontrakternes grundfjeld
  • Fokus på ydelsesbeskrivelsen og sammenhæng med projektmodellerne
  • Hvordan er it-projekter anderledes end andre tilvirkningskøb?
  • De 5 regulerings- og forhandlingstemaer, som er centrale (uanset om vandfald eller agilt og uanset om kontrakten er en K-kontrakt eller et andet grundlag)

Tid og sted: 24. oktober 2019 kl. 12-18 hos Bird&Bird

Drift og outsourcing, support og vedligeholdelse
Nicolai Dragsted, Bird&Bird

(Undervisningsplan kommer senere)

Persondata og cybersikkerhed
Henrik Witt, Integra

Der undervises i udvalgte emner inden for persondataretten med særligt fokus på sikkerhedsvurderingen efter GDPR art 32 og linket over til cyber sikkerhed, med en drøftelse af ansvarsfordeling ved sikkerhedsbrud som følge af manglende cybersikkerhed herunder den mulige kontraktsregulering.

Tid og sted: 19. november 2019 kl. 12-18 hos Plesner

Ud af en kontrakt og andre konflikter – ikke kontraktmæssige konflikter
Marlene Winther Plas, DLA Piper og Niels Christian Ellegaard, Plesner

På modulet vil forløbet af en IT-retlig tvist blive gennemgået med udgangspunkt i de mest forekommende typer af tvister. Ud over udenretlig behandling, behandling ved domstole og voldgift, vil også alternative konfliktløsningesmetoder bliver gennemgået, herunder udpegning af eksperter (teknisk og juridisk), forhandling, meditation og voldgift. Underviserne vil, med eksempler fra praksis, illustrere hvordan de enkelte konfliktløsningsmetoder kan anvendes med succes.

Der undervises tillige i hvorledes ophørsbestemmelser kan udformes, herunder hvilke forhold der skal tages højde for ved ophør af kontrakter i forhold til bl.a immaterielle rettigheder, fortsat drift, licenser, data. Leverandørens rolle og vederlag ved ophør

Pris

DITA-medlemmer: 10.000 kr. ekskl. moms (3 eller flere fra samme firma: 9.000 kr. ekskl. moms pr. deltager)

Ikke-medlemmer: 20.000 kr. ekskl. moms (3 eller flere fra samme firma: 18.000 kr. ekskl. moms pr. deltager)

Firma-medlemskab giver ret til at alle tilmeldte fra pågældende firma deltager til medlemspris. Personligt medlemskab giver ret til at tilmelde én anden person (med tilknytning til personen med medlemskab, fx ansat advokat eller fuldmægtig) til medlemspris. 
 
Tilmelding til enkeltmoduler kan ske til 5.000 ekskl. moms pr. deltager pr. modul.

Tilmelding

Tilmelding skal ske til Christina Stage i Danske Advokater på cst@danskeadvokater.dk

keyboard_arrow_up