Foreningen

Danske IT-Advokater er brancheorganisation for advokater i Danmark, der i væsentligt omfang beskæftiger sig med IT og telekom. Foreningens medlemmer er alle advokater i førende danske advokatvirksomheder. Se oversigt under Find IT-advokat

Medlemskab

Medlemskab af Danske IT-Advokater kræver certificering som IT-advokat. Det omfatter konkret, at man som certificeret IT-advokat:

  • Være advokat.
  • Kunne dokumentere at besidde stor viden inden for IT-jura og IT-branchen og vedligeholde sin uddannelse inden for IT-ret i passende omfang.
  • Beskæftige sig med IT-ret i væsentligt omfang, dvs. normalt således at gennemsnitligt mindst 500 debitérbare timer om året anvendes på IT-retlig rådgivning, og som udgangspunkt også med en vis bredde i den IT-retlige rådgivning, idet det normalt må kræves, at en ikke uvæsentlig del af de debitérbare timer skal være anvendt på juridisk bistand inden for IT-rettens kerneområde.
  • Have personlig integritet og arbejde efter en høj etisk standard.
  • Have en høj anseelse i markedet og blandt kollegaer.
  • Efterleve de til enhver tid gældende regler for advokater, herunder de advokatetiske regler, fastsat af Advokatsamfundet.

Som IT-advokat under Danske IT-Advokater skal man gencertificeres hvert 2. år for at sikre, at alle medlemmer til enhver tid aktuelt lever op til ovenstående krav.

keyboard_arrow_up