IT-Konfliktløsning

Mere end hver anden større danske virksomhed har oplevet juridiske tvister med deres it-leverandør.

Sagerne har ofte store økonomiske og ressourcemæssige omkostninger for begge parter, og desuden trækker de ofte ud i årevis i retssystemet. Danske IT-advokater har i samarbejde med IT-Branchen, Dansk IT og Voldgiftsinstituttet udviklet et nyt værktøj til konfliktløsning, der kan klare problemerne på bare 20 arbejdsdage.

Danske IT-advokater vurderer, at det i mange sager vil kunne spare virksomheder og it-leverandører 50-80 procent i omkostninger.

Bliv certificeret som juridisk ekspert

Som det fremgår af beskrivelsen på ovenstående link, forudsætter værktøjet til konfliktløsning, at der udpeges henholdsvis juridiske og tekniske eksperter til at forestå tvistløsningen.

Hvis du er jurist med særlige kompetencer indenfor it-kontrakter, har du mulighed for at opnå certificering som juridisk ekspert og dermed opnå mulighed for at blive udpeget. Indleverer du din ansøgning om certificering senest den 30. juni, har du mulighed for at være med i ordningen fra dets start i september i år. Benyt i den forbindelse dette ansøgningsskema.

Yderligere information om certificeringen og ansøgningsprocessen kan findes i forretningsordenen for certificeringsudvalget  samt den udarbejdede vejledning.

keyboard_arrow_up