Inspirationsmøde om håndtering af services, servicemål og rapportering

På vegne af D17- arbejdsgruppen, Dansk IT, IT Brancheforeningen, Danske IT-advokater og itSMF Danmark indkaldes hermed til det andet inspirationsmøde om håndtering af services, servicemål og rapportering, som har til formål at give praktiske input til D17-arbejdsgruppens arbejde med udformning af bilag 4, 5 og 7 til D17.

Inspirationsmødet holdes som en workshop, hvor deltagerne har gode muligheder for at stille spørgsmål undervejs og kan gå i dialog om emnerne.

Inspirationsmødet er det tredje i rækken af møder om SIAM. Det første møde den 6. september 2017 handlede om samme emne, hvor arbejdsgruppen fik input fra leverandører og kunder til bilagene. På det kommende inspirationsmøde den 22. februar 2018 vil der være konkrete forslag til formuleringer, idet medlem af D17-arbejdsgruppen advokat Kim G. Hansen, Integra Advokater, og advokat Tue Goldschmieding, Gorrissen Federspiel, vil holde et oplæg med eksempler på formuleringer i de tre bilag i D17.

Det andet inspirationsmøde i rækken var den 16. november 2017 og handlede om EU´s Databeskyttelsesforordning.

Baggrunden for arrangementerne:

Den 12. januar 2017 lancerede D17-arbejdsgruppen i samarbejde med Danske IT-Advokater, DANSK IT og IT Brancheforeningen Driftsaftale 2017, som er det første indledende forsøg på at skabe en ramme om standarder for IT-drift til private virksomheder.

Rammeaftalen tilstræber at være neutral mellem leverandører og kunden. Driftsaftalen indeholder i alt 12 bilag. Hvert bilag er et tema i sig selv, der kan forhandles og reguleres mellem parterne. Det er tre af disse bilag – 4, 5 og 7 – der er i fokus på disse inspirationsmøder, som gerne skulle give et input til deltagerne, der kan bruges som en kommende standard for bilag på området.

De tre bilag:

  • Bilag 4: Leverandørens services
  • Bilag 5: Leverandørens rapportering
  • Bilag 7: Servicemål

Pris

Deltagelse er gratis for alle medlemmer af Dansk IT, IT Brancheforeningen, itSMF Danmark og Danske IT-Advokater.
Prisen for Ikke-medlemmer er 450 kr.

På arrangørernes vegne

Advokat Tue Goldschmieding, Gorrissen Federspiel
Advokat Kim G. Hansen, Integra Advokater
Formand Caspar Miller, itSMF Danmark

Tilmelding 

Kan ske til Christina Stage på cst@danskeadvokater.dk

keyboard_arrow_up