BOOT CAMP 2023 I IT-RET

22.08.2023

Kendskab til it-jura og praktisk håndtering af it-aftaler bliver således konstant vigtigere for alle, der arbejder med aftaler og kontrakter på it-området. 

Derfor inviterer Danske IT-Advokater nu til Boot Camp i it-ret for jurister, advokater, advokatfuldmægtige og andre, der er involveret i aftaler og kontrakter, som indeholder elementer af it-ret.

Boot Camp er et koncentreret kursus bestående af 5 moduler af hver seks timers varighed (fra kl. 12.00-18.00), hvor deltagerne introduceres til de forskellige områder og problemstillinger, hvor it-relaterede udfordringer typisk kan opstå.

Målet er ikke at gøre deltagerne til specialister i alle aspekter af it-jura, men at give dem den grundlæggende viden og indsigt i, hvilke typer af spørgsmål og problemstillinger der skal være afklaret, når projekter opstartes, og aftaler og samarbejder indgås.

Boot Camp afholdes på forskellige advokatkontorer i København og består af de 5 nedenstående moduler.

Modul 1
Introduktion til IT:

Torsdag den 23. marts 2023
Kl. 12.00-18.00

DAHL Advokatpartnerselskab
Hammerensgade 6, 2.-3. sal, 1267 København K

GRUNDLÆGGENDE FORSTÅELSE FOR IT-BEGREBER OG METODER
- Tim Krarup Nielsen, DAHL

Der undervises i:

 • Hvordan en virksomheds IT-landskab er opbygget
 • Hvordan software er opbygget
 • Betydningen af de mange buzz words og IT-termer i konteksten heraf
 • IT-kontrakternes forhold til den tekniske virkelighed

Rettigheder i en IT-kontekst
- Jesper Løffler Nielsen, Focus Advokater

Der undervises i:

 • Retskildebilledet for rettigheder til software, data og algoritmer
 • Rettigheder til software (ophavsret og patent)
 • Rettigheder til data (databaseregler samt kommende regler i Data Act)
 • Rettigheder til algoritmer og AI
 • Aftaler og licenser, herunder Open Source
 • Håndhævelse og retspraksis (herunder sager om scraping af data) 

Modul 2
Aftaletyper


Torsdag den 20. april 2023
Kl. 12.00-18.00

Kromann Reumert
Sundkrogsgade 5, 2100 København

AFTALETYPER I IT-RETTEN – INTRODUKTION TIL DE MEST ANVENDTE KONTRAKTTYPER
- Milena Krogsgaard, Advokatfirmaet Poul Schmith/Kammeradvokaten

Der undervises i:

 • De væsentligste begreber i IT-kontrakterne
 • De relevante juridiske og forretningsmæssige overvejelser ved valget af aftaletype
 • Den typiske ansvarsdeling mellem parterne
 • Den væsentligste kontraktuel regulering og den praktiske brug af kontrakten

SYSTEMANSKAFFELSER
- Mia Thulstrup Gedbjerg, Kromann Reumert

Der undervises i:

 • IT-kontrakternes grundfjeld
 • Fokus på ydelsesbeskrivelsen og sammenhæng med projektmodellerne
 • Hvordan er IT-projekter anderledes end andre tilvirkningskøb?
 • De 5 regulerings- og forhandlingstemaer, som er centrale (uanset om vandfald eller agilt og uanset om kontrakten er en K-kontrakt eller et andet grundlag)

Modul 3
Drift og sikkerhed

Torsdag den 25. maj 2023
Kl. 12.00-18.00

Gorrissen Federspiel
Axel Towers
Axeltorv 2
1609 København V

OUTSOURCING, DRIFT, CLOUD, SUPPORT OG VEDLIGEHOLDELSE
- Mandeep Singh Rathour, Co:play

Der undervises i:

 • Den grundlæggende natur for IT-aftalen om levering af en løbende ydelse, samt de juridiske og kommercielle emner, der skal behandles i aftalerne.
 • KPI og SLA’er – den løbende regulering af leverandørens adfærd.
 • Det mest undervurderede men måske vigtigste emne i Outsourcing, Drift og Cloud-aftalen

GRUNDLÆGGENDE PERSONDATARET I IT-KONTRAKTER
Tue Goldschmieding, Gorrissen Federspiel

Der undervises i:

 • Persondataretten i en IT-kontekst
 • Databehandleraftaler
 • Ansvar og andre reguleringstemaer
 • Overførsel af personoplysninger ud af EU
 • Sikkerhedskrav og ”Privacy by Design and by Default”

Modul 4
Konflikter i IT-retten

Tirsdag den 13. juni 2023
Kl. 12.00-18.00

DLA Piper
Oslo Plads 2
2100 København Ø

UD AF EN KONTRAKT OG ANDRE KONFLIKTER – IKKE KONTRAKTMÆSSIGE KONFLIKTER
- Marlene Winther Plas, DLA Piper og Niels Christian Ellegaard, Plesner

På modulet vil forløbet af en IT-retlig tvist blive gennemgået med udgangspunkt i de mest forekommende typer af tvister. Ud over udenretlig behandling, behandling ved domstole og voldgift, vil også alternative konfliktløsningsmetoder bliver gennemgået, herunder udpegning af eksperter (teknisk og juridisk), forhandling, meditation og voldgift. Underviserne vil, med eksempler fra praksis, illustrere hvordan de enkelte konfliktløsningsmetoder kan anvendes med succes.
 
Der undervises tillige i, hvorledes ophørsbestemmelser kan udformes, herunder hvilke forhold der skal tages højde for ved ophør af kontrakter i forhold til bl.a immaterielle rettigheder, fortsat drift, licenser, data. Leverandørens rolle og vederlag ved ophør

Modul 5
Regulatoriske rammer og tendenser i IT-retten

Tirsdag den 22. august 2023
Kl. 12.00-18.00

Plesner
Amerika Plads 37
2100 København Ø

KRAVENE TIL EN IT-ADVOKAT, OVERBLIK OVER REGULATORISKE RAMMER OG KONTRAKTUEL HÅNDTERING
- Jesper Løffler Nielsen, Focus Advokater og Michael Hur Bertelsen, Plesner

 • På modulet vil vi gennemgå udviklingen og de fremtidige krav og forventninger til den gode IT-advokat i sammenhæng med den stadig øgede regulering på det teknologiske område. Derudover vil vi også redegøre for reguleringstendenser og tilgange på teknologiområdet.
 • Vi vil give et overblik over forskellige regulatoriske regelsæt med en gennemgang af de vigtigste nedslagspunkter i centrale regelsæt såsom NIS2, DORA, Data Governance Act, Digital Services Act, Digital Markets Act, Data Act, AI Act, Cyber Reslience Act, Data Spaces mb. Mange af disse EU-retsakter suppleres i øvrigt af ”softlaw” instrumenter såsom tekniske standarder, certificeringsordninger, adfærdskodekser mv, som også vil blive gennemgået.
 • Vi vil drøfte, hvorledes regulatoriske krav håndteres i en kontraktuel kontekst og hvordan man i øvrigt sikrer compliance i arbejdet med IT-retten.

Pris
DITA-medlemmer: 8.000 kr. ekskl. moms.

Ikke-medlemmer: 12.000 kr. ekskl. moms.

Firmamedlemskab giver ret til at alle tilmeldte fra pågældende firma deltager til medlemspris. 

Tilmelding til enkeltmoduler kan ske til 2.000 kr. ekskl. moms for medlemmer og 3.000 kr. ekskl. moms for ikke-medlemmer.

Kursuspoint
Ved deltagelse optjenes 7 kursuspoint pr. modul.

Tilmelding
Du kan tilmelde dig her 

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål kontakt da venligst Malene Krüger.

 

Tilbage til nyheder

keyboard_arrow_up