Boot Camp 2024 i IT-ret

Kendskab til it-jura og praktisk håndtering af it-aftaler er vigtig for alle, der arbejder med aftaler og kontrakter på it-området. 

Boot Camp i it-ret er for jurister, advokater, advokatfuldmægtige og andre, der er invol-veret i aftaler og kontrakter, som indeholder elementer af it-ret.

Det er et koncentreret kursus bestående af 5 moduler af hver seks timers varighed, hvor deltagerne introduceres til de forskellige områder og problemstillinger, hvor it-relaterede udfordringer typisk kan opstå. Kurset er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet og udløser 6,5 point pr. modul eller i alt 32,5 kursuspoint, hvis du tilmelder dig alle fem moduler.

Målet er ikke at gøre deltagerne til specialister i alle aspekter af it-jura, men at give dem den grundlæggende viden og indsigt i, hvilke typer af spørgsmål og problemstillinger der skal være afklaret, når projekter opstartes, og aftaler og samarbejder indgås.

Boot Camp afholdes på forskellige advokatkontorer i København. Læs beskrivelsen af hvert enkelt modul herunder.

MODUL 1
INTRODUKTION TIL IT OG AFTALETYPERNE I IT-RETTEN

Torsdag den 25. januar 2024
Kl. 12.00-18.00

DAHL Advokatpartnerselskab
Hammerensgade 6, 2.-3. sal, 1267 København K

Kursuspoint: 6,5

Grundlæggende forståelse for it-begreber og metoder
Underviser: Tim Krarup Nielsen, DAHL

Der undervises i:

 • Hvordan en virksomheds IT-landskab er opbygget
 • Hvordan software er opbygget
 • Betydningen af de mange buzz words og IT-termer i konteksten heraf
 • IT-kontrakternes forhold til den tekniske virkelighed

Aftaletyper i it-retten – introduktion til de mest anvendte kontrakttyper
Underviser: Peter Lind Nielsen, Bech-Bruun

Der undervises i:

 • De væsentligste begreber i IT-kontrakterne
 • De relevante juridiske og forretningsmæssige overvejelser ved valget af aftaletype
 • Den typiske ansvarsdeling mellem parterne
 • Den væsentligste kontraktuel regulering og den praktiske brug af kontrakten

MODUL 2
REGULATORISKE RAMMER OG KRAV TIL EN IT-ADVOKAT

Tirsdag den 5. marts
Kl. 9.00-15.00

Plesner
Amerika Plads 37, 2100 København Ø

Kursuspoint: 6,5

Overblik over regulatoriske rammer / kravene til en it-advokat
Undervisere: Michael Hur Bertelsen, Plesner og Jesper Løffler Nielsen, Focus

Der undervises i:

 • På modulet vil vi gennemgå udviklingen og de fremtidige krav og forventninger til den gode IT-advokat i sammenhæng med den stadig øgede regulering på det teknologiske område. Derudover vil vi også redegøre for reguleringstendenser og tilgange på teknologiområdet.
 • Desuden gives et overblik over forskellige regulatoriske regelsæt med en gennemgang af de vigtigste nedslagspunkter i centrale regelsæt såsom NIS2, DORA, Data Governance Act, Digital Services Act, Digital Markets Act, Data Act, AI Act, Cyber Reslience Act, Data Spaces mb. Mange af disse EU-retsakter suppleres i øvrigt af ”softlaw” instrumenter såsom tekniske standarder, certificeringsordninger, adfærdskodekser mv, som også vil blive gennemgået.

MODUL 3
SYSTEMANSKAFFFELSER OG IT-UDBUD

Tirsdag den 16. april 2024
Kl. 12.00-18.00

Poul Schmith/Kammeradvokaten
Kalvebod Brygge 32, 1560 København V

Kursuspoint: 6,5

Systemanskaffelser
Underviser: Mia Thulstrup Gedbjerg, Kromann Reumert

Der undervises i:

 • IT-kontrakternes grundfjeld
 • Fokus på ydelsesbeskrivelsen og sammenhæng med projektmodellerne
 • Hvordan er IT-projekter anderledes end andre tilvirkningskøb?
 • De 5 regulerings- og forhandlingstemaer, som er centrale (uanset om vandfald eller agilt og uanset om kontrakten er en K-kontrakt eller et andet grundlag)

IT-udbud
Underviser: Anni Noes Westergaard, Poul Schmith

MODUL 4
DRIFT OG KONFLIKTER

Torsdag den 16. maj 2024
Kl. 12.00-18.00

DLA Piper
Oslo Plads 2
2100 København Ø

Kursuspoint: 6,5

Outsourcing, drift, cloud, support og vedligeholdelse
Underviser: Mandeep Singh Rathour, CO:PLAY

Der undervises i:

 • Den grundlæggende natur for IT-aftalen om levering af en løbende ydelse, samt de juridiske og kommercielle emner, der skal behandles i aftalerne.
 • KPI og SLA’er – den løbende regulering af leverandørens adfærd.

Ud af en kontrakt og andre konflikter
Underviser: Marlene Winther Plas, DLA Piper

Der undervises i:

På modulet vil forløbet af en IT-retlig tvist blive gennemgået med udgangspunkt i de mest forekommende typer af tvister. Ud over udenretlig behandling, behandling ved domstole og voldgift, vil også alternative konfliktløsningsmetoder bliver gennemgået, herunder udpegning af eksperter (teknisk og juridisk), forhandling, meditation og voldgift. Underviserne vil, med eksempler fra praksis, illustrere hvordan de enkelte konfliktløsningsmetoder kan anvendes med succes.

MODUL 5
DATA OG CYBERSECURITY

Tirsdag den 4. juni 2024
Kl. 12.00-18.00

Horten
Philip Heymans Alle 7, 2900 Hellerup

Kursuspoint: 6,5

Den it-kontraktlige regulering af data og databeskyttelse
Underviser: Tue Goldschmieding, Gorrissen Federspiel

Der undervises i:

 • Persondataretten i en IT-kontekst
 • Rettigheder til data og regulering af ejerskab af data
 • EU Digital Age – Ny regulering af data
 • Ansvar og andre reguleringstemaer

Cybersecurity og den kontraktlige regulering
Underviser: Jens Grønkjær Sjølander Pihl, Horten

Der undervises i:

 • Lovgivning og anden regulering af cybersikkerhed
 • Sammenhænge med persondataretten og anden regulering
 • Implementering af krav til cybersikkerhed – brug af standarder, retningslinjer og ”best practice” indenfor cybersikkerhed
 • Den kontraktlige regulering af cybersikkerhedskrav i it-kontrakter
 • Forsyningskædesikkerhed

Tilmeld dig her

keyboard_arrow_up