BOOT CAMP 2021 I IT-RET

23.11.2020

Digitalisering, it og teknologi er en stor del af virksomheders og organisationers daglige virke, interaktion med hinanden og interaktion med deres kunder.

Kendskab til it-jura og praktisk håndtering af it-aftaler bliver således konstant vigtigere for alle, der arbejder med aftaler og kontrakter på it-området. 

Derfor inviterer Danske IT-Advokater nu til Boot Camp i it-ret for jurister, advokater, advokatfuldmægtige og andre, der er involveret i aftaler og kontrakter, som indeholder elementer af it-ret.

Boot Camp er et koncentreret kursus bestående af 4 moduler af hver seks timers varighed (fra kl. 12-18), hvor deltagerne introduceres til de forskellige områder og problemstillinger, hvor it-relaterede udfordringer typisk kan opstå.

Målet er ikke at gøre deltagerne til specialister i alle aspekter af it-jura, men at give dem den grundlæggende viden og indsigt i, hvilke typer af spørgsmål og problemstillinger der skal være afklaret, når projekter opstartes, og aftaler og samarbejder indgås.

Boot Camp afholdes på forskellige advokatkontorer i København og består af de 4 nedenstående moduler.

Modul 1
Introduktion til IT:

Mandag den 23. august 2021
Kl. 12-18

DAHL Advokatpartnerselskab
Hammerensgade 6, 2.-3. sal, 1267 København K

GRUNDLÆGGENDE FORSTÅELSE FOR IT-BEGREBER OG METODER- Tim Nielsen, DAHL

Der undervises i:

 • Hvordan en virksomheds IT-landskab er opbygget
 • Hvordan software er opbygget
 • Betydningen af de mange buzz words og IT-termer i konteksten heraf
 • IT-kontrakternes forhold til den tekniske virkelighed

OPHAVSRETLIG BESKYTTELSE AF IT OG LICENSER
- Niels M. Andersen, Bech-Bruun

Der undervises i:

 • Den grundlæggende ophavsretlige beskyttelse af software efter ophavsretsloven
 • Overblik over de mange forskellige software licens typer
 • Omfang af brugsretten
 • Indhold af licensaftaler
 • Opgradering, vedligeholdelse og/eller support
 • Hvordan læses, gennemgås og forstås vanskeligt tilgængeligt internationale licensbetingelser
   

Modul 2
Aftaletyper


Mandag den 13. september 2021
Kl. 12-18

Kromann Reumert
Sundkrogsgade 5, 2100 København

AFTALETYPER I IT-RETTEN – INTRODUKTION TIL DE MEST ANVENDTE KONTRAKTTYPER
- Milena Krogsgaard, Advokatfirmaet Poul Schmith/Kammeradvokaten

Der undervises i:

 • De væsentligste begreber i IT-kontrakterne
 • De relevante juridiske og forretningsmæssige overvejelser ved valget af aftaletype
 • Den typiske ansvarsdeling mellem parterne
 • Den væsentligste kontraktuel regulering og den praktiske brug af kontrakten

SYSTEMANSKAFFELSER
- Mia Thulstrup Gedbjerg, Kromann Reumert

Der undervises i:

 • IT-kontrakternes grundfjeld
 • Fokus på ydelsesbeskrivelsen og sammenhæng med projektmodellerne
 • Hvordan er IT-projekter anderledes end andre tilvirkningskøb?
 • De 5 regulerings- og forhandlingstemaer, som er centrale (uanset om vandfald eller agilt og uanset om kontrakten er en K-kontrakt eller et andet grundlag)

Modul 3
Drift og sikkerhed

Fredag den 8. oktober 2021
Kl. 12-18

Gorrissen Federspiel
Axel Towers
Axeltorv 2
1609 København V

OUTSOURCING, DRIFT, CLOUD, SUPPORT OG VEDLIGEHOLDELSE
- Mandeep Singh Rathour, Synch

Der undervises i:

 • Den grundlæggende natur for IT-aftalen om levering af en løbende ydelse, samt de juridiske og kommercielle emner, der skal behandles i aftalerne.
 • KPI og SLA’er – den løbende regulering af leverandørens adfærd.
 • Det mest undervurderede men måske vigtigste emne i Outsourcing, Drift og Cloud-aftalen

GRUNDLÆGGENDE PERSONDATARET I IT-KONTRAKTER
Tue Goldschmieding, Gorrissen Federspiel

Der undervises i:

 • Persondataretten i en IT kontekst
 • Databehandleraftaler
 • Ansvar og andre reguleringstemaer
 • Overførsel af personoplysninger ud af EU
 • Sikkerhedskrav og ”Privacy by Design and by Default”

Modul 4
Konflikter i IT-retten

Onsdag den 24. november 2021
Kl. 12-18

UD AF EN KONTRAKT OG ANDRE KONFLIKTER – IKKE KONTRAKTMÆSSIGE KONFLIKTER
- Marlene Winther Plas, DLA Piper og Niels Christian Ellegaard, Plesner

 • På modulet vil forløbet af en IT-retlig tvist blive gennemgået med udgangspunkt i de mest forekommende typer af tvister. Ud over udenretlig behandling, behandling ved domstole og voldgift, vil også alternative konfliktløsningsmetoder bliver gennemgået, herunder udpegning af eksperter (teknisk og juridisk), forhandling, meditation og voldgift. Underviserne vil, med eksempler fra praksis, illustrere hvordan de enkelte konfliktløsningsmetoder kan anvendes med succes.
   
 • Der undervises tillige i hvorledes ophørsbestemmelser kan udformes, herunder hvilke forhold der skal tages højde for ved ophør af kontrakter i forhold til bl.a immaterielle rettigheder, fortsat drift, licenser, data. Leverandørens rolle og vederlag ved ophør

Pris
DITA-medlemmer: 6.000 kr. ekskl. moms (3 eller flere fra samme firma: 5000 kr. ekskl. moms pr. deltager)

Ikke-medlemmer: 10.000 kr. ekskl. moms (3 eller flere fra samme firma: 8.000 kr. ekskl. moms pr. deltager)

Firma-medlemskab giver ret til at alle tilmeldte fra pågældende firma deltager til medlemspris. Personligt medlemskab giver ret til at tilmelde én anden person (med tilknytning til personen med medlemskab, fx ansat advokat eller fuldmægtig) til medlemspris. 

Tilmelding til enkeltmoduler kan ske til 4.000 kl. ekskl. moms pr. deltager pr. modul.

Kursuspoint
Ved deltagelse optjenes 7 kursuspoint pr. modul.

Tilmelding
Tilmelding skal ske til Danske Advokater på dette tilmeldingslink.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål kontakt da venligst Danielle Løw dlo@danskeadvokater.dk

Tilbage til nyheder

keyboard_arrow_up