DITA Specialepris 2022

07.09.2022

Der er nu igen tid til at søge om specialeprisen. Vi opfordrer derfor alle vores medlemmer til at bringe muligheden for at ansøge videre til relevante kandidater til prisen. 

Specialeprisen uddeles årligt til 1-2 specialer. Specialeprisen er på 20.000 kr., og specialet offentliggøres på DITA's hjemmeside, lige som prismodtageren får mulighed for at holde et indlæg om specialet på et af DITA's medlemsarrangementer.

Fristen for indgivelse af specialer til bedømmelse er 1. november 2022.

Alle godkendte specialer med karakteren 12, som omhandler en IT-retlig problemstilling kan indsendes til DITA. Specialet skal være godkendt inden for de sidste 12 måneder før ansøgningsfristen. Med IT-retlige problemstillinger menes problemstillinger, der hører inden for DITA's interesseområde: informationsteknologi og digitalisering med fokus på IT-kontraktret og relaterede tvister.

Hvis du ønsker at komme i betragtning til DITA specialepris, bedes du venligst indsende specialet til Danielle Løw pr. e-mail og gøre følgende:

Angive emnet for specialet
Vedlægge et "summary" af specialet, der kan bruges til hjemmesiden og et nyhedsbrev, hvis specialet prisbelønnes
Vedlægge dokumentation for karakter for specialet

De indsendte specialer vurderes af et nomineringsudvalg på 2-3 personer bestående af personer fra DITA's bestyrelse, der indstiller specialer til uddeling af pris til DITA's bestyrelse.

Nomineringsudvalget afgiver indstilling ud fra følgende vurderingskriterier:

  • Aktualitet/nyhedsværdi
  • kvalitet
  • praktisk relevans
  • grundighed
  • perspektivering og
  • overblik

Hvis den studerende er ansat i en advokatvirksomhed/virksomhed, der har et medlem i nomineringsudvalget eller bestyrelsen, skal det pågældende medlem ikke deltage i indstilling eller beslutning.

Bestyrelsen træffer beslutning om uddeling af pris efter indstilling fra nomineringsudvalget inden den 1. december 2022.

Prisbelønnede specialer lægges på DITA's hjemmeside og gøres dermed offentligt tilgængeligt. Ligeledes vil uddeling blive annonceret i et nyhedsbrev til DITA's medlemmer.

DITA kan bede prismodtageren om at holde indlæg på et DITA-arrangement om specialet. DITA betaler for transport til det arrangement, hvor den pågældende eventuelt inviteres til at præsentere specialet. 

Hvis du har nogen spørgsmål, kan du kontakte juridisk konsulent Danielle Løw på tlf. 33 43 70 06 eller dlo@danskeadvokater.dk


 

Tilbage til nyheder

keyboard_arrow_up