Hvorfor vælge en certificeret IT-advokat?

I dag er IT-baserede systemer, projekter og værktøjer vitale for enhver virksomhed og organisation. Og ikke mindst fordi IT understøtter stort set alle aspekter af en virksomheds aktiviteter, er området ét af de, der giver anledning til flest konflikter og juridiske tvister. Berøringsfladen for en organisations IT er således overordentlig bred og pga. den hastige teknologiske udvikling ofte kompliceret. Der er således mange spørgsmål, der relaterer sig til IT-retten, og som kræver særlig viden og erfaring at kunne besvare og tage højde for.

En certificeret IT-advokat har som udgangspunkt et omfattende speciale inden for IT-ret. Hertil kræver certificeringen minimum 500 timers årligt arbejde med IT-sager, hvilket sikrer, at advokaten tillige har teknologisk indsigt og indgående viden om markedspraksis og kutyme.

Det betyder, at vedkommende har erfaring i at identificere og håndtere både risici og muligheder i IT-projekter, hvor den teknologiske udvikling gør, at muligheder og projekter ofte er foran lovgivningen.

Kombinationen af specialiseret juridisk ekspertise, teknologisk indsigt, markedskendskab og brancheforståelse er din garanti for, at du får den rigtige juridiske rådgivning til dit IT-projekt.

Se liste over certificerede juridiske eksperteri IT-tvister

Se også IT-kontrakter

Hvad nu hvis?

Som jurister vil vi helst bidrage til proaktive løsninger via kontrakter, politikker mv. Vi kan bl.a. hjælpe med at identificere juridiske risici i et IT-projekt, og vi kan bidrage til at sikre, at kontrakten og projektet holder sig indenfor lovgivningens rammer.

Men det kan ikke undgås, at ting nogle gange går galt. Og når de gør, er det en fordel at kunne trække på både specialiseret viden, teknisk indsigt og masser af praktisk erfaring. Vores medlemmer er derfor oplagte at have med på sidelinjen, hvis IT-projektet går galt eller hvis virksomhedens IT-systemer bliver lagt ned af et hacker-angreb. 

Hvis der er gået noget galt, kan du også hente inspiration under IT-mediation eller IT-konfliktløsning.

Det vil vi måles og vejes på

Som certificerede IT-advokater har vi defineret en række forhold, som skal ligge til grund for vores arbejde, og som vi gerne vil måles og vejes på.

Indsigt

Vi skal have specialiseret juridisk ekspertise samt teknologisk indsigt, markedskendskab og brancheforståelse. Det giver vores klienter sikkerhed for at få rådgivning, der tager hensyn til organisationens konkurrencesituation og strategi for fremtiden.

Erfaring

For at kunne yde den optimale rådgivning på et område i konstant udvikling, er det afgørende at have aktuel erfaring. Som certificerede IT-advokater skal vi til enhver tid kunne dokumentere minimum 500 timers arbejde med reelle IT-retlige opgaver inden for de seneste 12 måneder. Det giver sikkerhed for, at det, vi gør, virker i praksis.

Overblik

At kunne træffe de rette valg kræver overblik. Ikke kun over tilgængelige muligheder, men lige såvel over, hvad hver af dem kan have af konsekvenser – både i forhold til det enkelte projekt og til organisationens øvrige forhold og situation. På baggrund af viden og kritisk analyse skal vi give vores klienter overblik over muligheder og konsekvenser i forhold med IT-retlig betydning. Og dermed sikkerhed for, at de har forudsætningerne for at træffe de rette valg.

Værditilførsel

Vi skal give vores klienter en håndgribelig værdi, så et samarbejde med en certificeret IT-advokat kan måles som en god investering. Værdien kan have mange former. Fra afbødning eller minimering af tab, besparelse af tid, penge eller andre ressourcer til identifikation af forretningsmæssige muligheder og opnåelse af strategiske, økonomiske eller konkurrencemæssige fordele. Men uanset formen er det afgørende, at vi hele tiden og sammen med klienten kan redegøre for, at vores deltagelse har været en investering med et positivt afkast.

keyboard_arrow_up