Hvorfor vælge en certificeret IT-advokat?

I dag er IT-baserede systemer, projekter og værktøjer vitale for enhver virksomhed og organisation. Og ikke mindst fordi IT understøtter stort set alle aspekter af en virksomheds aktiviteter, er området ét af de, der giver anledning til flest konflikter og juridiske tvister. Berøringsfladen for en organisations IT er således overordentlig bred og pga. den hastige teknologiske udvikling ofte kompliceret. Der er således mange spørgsmål, der relaterer sig til IT-retten, og som kræver særlig viden og erfaring at kunne besvare og tage højde for.

En certificeret IT-advokat har som udgangspunkt et omfattende speciale inden for IT-ret. Hertil kræver certificeringen minimum 500 timers årligt arbejde med IT-sager, hvilket sikrer, at advokaten tillige har teknologisk indsigt og indgående viden om markedspraksis og kutyme.

Det betyder, at vedkommende har erfaring i at identificere og håndtere både risici og muligheder i IT-projekter, hvor den teknologiske udvikling gør, at muligheder og projekter ofte er foran lovgivningen.

Kombinationen af specialiseret juridisk ekspertise, teknologisk indsigt, markedskendskab og brancheforståelse er din garanti for, at du får den rigtige juridiske rådgivning til dit IT-projekt.

Se liste over certificerede juridiske eksperteri IT-tvister

Hvad nu hvis?

Få områder giver anledning til flere konflikter og juridiske tvister end IT-området. Ikke mindst fordi den teknologiske udvikling går så hurtigt, at der ofte er muligheder og risici, som organisationen eller leverandørerne slet ikke har identificeret.

Og hvad sker der egentlig, hvis der er juridiske risici i et IT-projekt, som kunden eller leverandøren ikke har identificeret og vurderet? Eller hvis én af parterne ikke kan levere det forventede – eller slet ikke har forudsætningerne for det?

Og hvad nu, hvis ikke alle deltagere i et IT-projekt arbejder efter samme forståelse af IT-kontraktens regulering? Eller at aftaler indgået under forhandling ikke kan håndhæves? Eller hvis der ikke er taget højde for at kunne udnytte kommercielle forhold og rettigheder i et IT-projekt til fulde?

Det er blot få af mange spørgsmål, der relaterer sig til IT-retten, og som kræver særlig viden og erfaring at kunne besvare og tage højde for.

Det vil vi måles og vejes på

Som certificerede IT-advokater har vi defineret en række forhold, som skal ligge til grund for vores arbejde, og som vi gerne vil måles og vejes på.

Indsigt

Vi skal have specialiseret juridisk ekspertise samt teknologisk indsigt, markedskendskab og brancheforståelse. Det giver vores klienter sikkerhed for at få rådgivning, der tager hensyn til organisationens konkurrencesituation og strategi for fremtiden.

Erfaring

For at kunne yde den optimale rådgivning på et område i konstant udvikling, er det afgørende at have aktuel erfaring. Som certificerede IT-advokater skal vi til enhver tid kunne dokumentere minimum 500 timers arbejde med reelle IT-retlige opgaver inden for de seneste 12 måneder. Det giver sikkerhed for, at det, vi gør, virker i praksis.

Overblik

At kunne træffe de rette valg kræver overblik. Ikke kun over tilgængelige muligheder, men lige såvel over, hvad hver af dem kan have af konsekvenser – både i forhold til det enkelte projekt og til organisationens øvrige forhold og situation. På baggrund af viden og kritisk analyse skal vi give vores klienter overblik over muligheder og konsekvenser i forhold med IT-retlig betydning. Og dermed sikkerhed for, at de har forudsætningerne for at træffe de rette valg.

Værditilførsel

Vi skal give vores klienter en håndgribelig værdi, så et samarbejde med en certificeret IT-advokat kan måles som en god investering. Værdien kan have mange former. Fra afbødning eller minimering af tab, besparelse af tid, penge eller andre ressourcer til identifikation af forretningsmæssige muligheder og opnåelse af strategiske, økonomiske eller konkurrencemæssige fordele. Men uanset formen er det afgørende, at vi hele tiden og sammen med klienten kan redegøre for, at vores deltagelse har været en investering med et positivt afkast.

keyboard_arrow_up