Foreningen

Danske IT-Advokater er brancheorganisation for advokater i Danmark, der i væsentligt omfang beskæftiger sig med IT og telekom. Foreningens 64 medlemmer er alle advokater i førende danske advokatvirksomheder. Se oversigt under Find IT-advokat

Medlemskab

Medlemskab af Danske IT-Advokater kræver certificering som IT-advokat. Det omfatter konkret, at man som certificeret IT-advokat:

  • Besidder og opretholder en stor viden inden for IT-jura og IT-branchen.
  • Beskæftiger sig med IT-ret i et omfang, der svarer til mindst 500 debiterbare timer årligt.
  • Har en høj personlig integritet.
  • Arbejder professionelt og efter høje faglige og etiske standarder.
  • Besidder og opretholder en høj anseelse og tillid blandt kolleger, klienter og i markedet.
  • Håndterer sager effektivt og i sin rådgivning inddrager balancen mellem faglighed og klientens økonomiske muligheder og interesser.
  • Overholder de advokatetiske regler.
  • Har været advokat i mindst to år.

Som IT-advokat under Danske IT-Advokater skal man gencertificeres hvert 2. år for at sikre, at alle medlemmer til enhver tid aktuelt lever op til ovenstående krav.

keyboard_arrow_up