IT-Mediatoruddannelsen 2023

05.09.2023

Foto: Finn Lænkholm (venstre), Mogens Yde Knudsen og Baria Ahmed (højre), som er primærunderviserne på mediatoruddannelsen.

Flere og flere får øjnene op for fordelene ved mediation, som en effektiv, ressourcebesparende konfliktløsningsmetode, der kan bruges i en lang række professionelle kontekster og sager, herunder inden for IT-relaterede sager og tvister.

Tilmeld dig her

OBS: Tilmeldingsfrist 30. juni 2023

DITA har i samarbejde med Danske Advokater udviklet en skræddersyet IT-mediatoruddannelse. IT-Mediatoruddannelsen er en kompetencegivende uddannelse målrettet de af DITAs medlemmer, der gerne vil arbejde med mediation. Uddannelsen er praksisnær og har fokus på metode og teori såvel som intensiv træning undervejs i uddannelsens forløb via rollespil og gennemgang af cases. Uddannelsesforløbet tager udgangspunkt i den faciliterende mediationsmetode, hvor der fokuseres på at etablere og facilitere rammer for håndtering af konflikter mellem to eller flere parter.

Uddannelsen giver 58 kursuspoint og udbydes til en særpris for medlemmer af DITA. Prisen for uddannelsen er kr. 30.000 (normalpris kr. 47.000,00 eks moms). Prisen inkluderer undervisningsmateriale og fuld forplejning på alle moduler. Uddannelsen afsluttes med udstedelsen af et diplom, med oversigt over modulernes indhold og lektioner/lektionspoint samt de oparbejdede kompetenceområder, der bevidner det afsluttede uddannelsesforløb som mediator.

Konkret er der tale om et uddannelsesforløb der strækker sig over 7 dage i efteråret 2023 tilpasset DITAs medlemmer. De syv datoer er:

Modul 1: 5-6.9. (2 dage)
Modul 2: 19.9.
Modul 2: 10.10.
Modul 2: 26.10.
Modul 3: 15.11.
Modul 3: 28.11.

Dagene er af cirka 7-8 lektioners varighed og varer fra kl. 9-17, med morgenmad og fremmøde klokken 8:30.

Modulerne vil være en kombination af undervisning, rollespil og oplæg med aktiv inddragelse af deltagerne.

Afholdelsessted:
Uddannelsens moduler finder alle sted i kursusbygningen, Valencia, i vores store undervisningssal, Dreyersalen, på adressen

Danske Advokater
Vesterbrogade 32
1620 København V

Underviserne:
(se foto af underviserne øverst)

Finn Lænkholm
Formand for Danske Mediatoradvokater og retsmægler ved domstolene; ejer af Lænkholm Mediation og advokat (H) i IDA; tilknyttet Mediationsinstituttet og Voldgiftsnævnet som mediator og mægler. Finn Lænkholm har gennemført over 300 sager som mediator, og har dertil stor erfaring som oplægsholder og underviser i mediation, forhandling og konfliktløsning.

_____________________

Mogens Yde Knudsen
Mogens Yde Knudsen har været retsmægler siden 2003 og medlem af International Trademark Association’s Panel of Mediators fra 2003 til 2018. Endvidere har Mogens medieret i mange konflikter, hvor han enten har været udpeget af Mediationsinstituttet eller direkte af parterne selv. Mogens har dertil skrevet diverse artikler og bogkapitler om mediation.

________________________

Baria Ahmed
Baria Ahmed er en britisk mediator og voldgiftsdommer, med mangeårig erfaring som mediator og konsulent inden for tvister. Hun er tidligere leder af CEDR Solve, der er førende inden for rådgivning om mediation i Europa. Senest har hun etableret sit eget konsulentfirma i London, hvor hun arbejder med internationale projekter, for blandt andre store spillere som Verdensbanken, FN og EU.

Derudover gæster en række undervisere på Modul 1 og 3, med speciale inden for henholdsvis mediationsstile, mediation & etiske dilemmaer og mediation i et forskningsmæssigt perspektiv.

_____________

Ved uddannelsens begyndelse modtager deltagerne kompendium, læse- og forberedelsesvejledning samt det mere detaljerede program for dagene.

Prisen for uddannelsen er kr. 30.000 (normalpris kr. 47.000,00 eks moms).

Tilmeld dig her

Uddybning af uddannelsens indhold og moduler:
IT-Mediatoruddannelsen består af tre moduler: et introduktionsforløb (Modul 1), et intensivt træningsforløb (Modul 2) og et afrundingsforløb med fokus på deltagernes personlige indfaldsvinkel til mediation og mediationspraksis (Modul 3). I alt består selve uddannelsen af syv undervisningsdage med forskellige fokusområder fordelt ud på de tre moduler, som strækker sig over en periode på cirka fire måneder.

Modul 1 introducerer deltagerne til de grundlæggende metoder i medi­ation og retsmægling, og samtidig får deltagerne kendskab til den grundlæggende filosofi, der ligger til grund for mediation. Deltagerne har i forløbet en aktiv rolle, og der veksles mellem oplæg, rollespil og opgaver, med inddragelse af litteratur, cases og artikler.

Modul 2 tager deltagerne igennem et intensivt træningsforløb, hvor der prøves kræfter med de lærte teknikker og teorier, som udvides med et internationalt perspektiv. Igen veksles der mellem oplæg, debat, cases og rollespil.

Modul 3 afrunder uddannelsen ved at fokusere på deltagernes egen mediations- og konflikthåndteringsstil, hvilket giver brugbare og praktiske red­skaber til deltagernes fremtidige rolle som mediator.

Du kan læse mere om Danske Advokaters øvrige mediatoruddannelser her

Uddannelsen sker i samarbejde med underviserne, DITA og Danske Advokater

Tilbage til nyheder

keyboard_arrow_up