DITA webinar

05.11.2020

18. november 2020 – Juridiske aspekter ved forskellige udviklings- og leverancemodeller

Danske IT-Advokater afholder webinar den 18. november 2020. Webinaret vil blive afholdt fra kl. kl. 15.00 – 17.15. Der er alene mulighed for online deltagelse.

Temaet er juridiske aspekter ved forskellige udviklings- og leverancemodeller. Niels M. Andersen, Jens Peter Nielsen og Dan Ermose, der alle er certificerede IT-advokater og medlemmer af Danske IT-advokaters bestyrelse, vil gennemgå, illustrere og debattere de juridiske aspekter, som er forbundet med de forskellige udviklings- og leverancemodeller.

Ved de traditionelle vandfalds-leverancemodeller er ansvar og betaling normalt pålagt leverandøren, men kundens øgede medvirken i større IT-projekter kan dog rykke noget på denne ansvarsfordeling. Ved de nyere leverancemodeller baseret på agil udvikling og DEVOPS opstår forskellige spørgsmål om leveranceansvar, leverings- og tidsplan, resultatforpligtelse, betalingsmode og, fordeling af IP-rettigheder. Oplægsholderne vil give deres bud på, hvordan disse forhold kan håndteres juridisk i den praktiske verden.

Webinaret er gratis, og alle kan deltage. Tilmelding kan ske her

Deltagere vil forud for webinaret modtage en mail fra Sofie Erdmann, Bech Bruun, med link til deltagelse.

Medlemmer af DITA vil kunne opnå 3 kursuspoint ved deltagelse.

Tilbage til nyheder

keyboard_arrow_up