Vindere af DITA Specialepris 2020:

DITA lancerede i efteråret 2020 som noget nyt DITA's Specialepris. Specialeprisen uddeles til specialer inden for IT-rettens område. Der uddeles specialepriser to gange på et kalenderår til 1-2 specialer.

Specialerne vurderes af et nomineringsudvalg på 2-3 personer bestående af personer fra DITA's bestyrelse, der indstiller specialer til uddeling af pris til DITA's bestyrelse. Nomineringsudvalget afgiver indstilling ud fra følgende vurderingskriterier:

  • Aktualitet/nyhedsværdi
  • kvalitet
  • praktisk relevans
  • grundighed
  • perspektivering og
  • overblik

Nomineringsudvalget har i denne runde valgt at tildele prisen til Mads Langfeldt for specialet "Smart Contracts" og Caroline Møller Nielsen og Klara Maria Rishøj Holm for deres speciale "Den offentlige ordregivers brug af kommunikation i forbindelse med IT-anskaffelser".

 

Smart Contracts, Mads Langfeldt: 

Specialet indeholder en juridisk analyse af den aftaleretlige og obligationsretlige ramme om "smart contracts" (forstået som en aftale i digital form, der er selvopfyldende, hvilket vil sige, at den selv eksekverer handlinger, som defineret i aftalen, og pålægger parterne dem i aftalen definerede rettigheder og forpligtelser). Derudover indeholder specialet en perspektivering i forhold til hvilken rolle advokater og domstole skal spille i forhold til sådanne kontrakter, herunder om advokater skal trænes i at skrive kode til smart contracts.

Specialet har nyhedsværdi og giver overblik i forhold til at belyse de juridiske aspekter ved brug af smart contracts. Specialet kan også tjene til inspiration for IT-advokater, der inden for de kommende år skal forholde sig til anvendelsen af smart contracts. Endelig er perspektiveringen interessant, da den kommer ind på de begrænsninger, der kan være ved brugen af smart contracts.

Se specialet her

Den offentlige ordregivers brug af kommunikation i forbindelse med IT-anskaffelser, Caroline Møller Nielsen og Klara Maria Rishøj Holm:

Specialet behandler, hvordan den offentlige ordregiver i forbindelse med anskaffelsen af større komplekse it-udviklingsleverancer med fordel kan anvende en kontraktuel gensidig loyalitets- og kommunikationspligt. Specialet tager afsæt i adfærds- og kontraktøkonomisk teori og gennemgår den baggrundsretlige regulering af parternes forpligtelser i en it-leverance (i forhold til loyalitet og kommunikation). Specialet konkluderer, at K02 er bemærkelsesværdig tavs om loyalitet og kommer med konkrete forslag til en bestemmelse om gensidig loyalitets- og kommunikationspligt, der kan indsættes i en it-kontrakt.

Specialet har en høj aktualitet/nyhedsværdi, idet specialet inddrager nyeste it-retspraksis (Grindgut-dommen) og teori indenfor adfærds- og kontraktøkonomi. Specialet tager udgangspunkt i den offentlige ordregiver, men emnet "den loyale oplysningspligt" er praktisk relevant for alle kunder (og leverandører) i it-kontrakter og dermed for DITA's medlemmer. Specialet fremstår gennemarbejdet, af høj kvalitet og giver et fint overblik over den baggrundsretlige regulering af loyalitetsforpligtelsen og relevant adfærds- og kontraktøkonomisk teori.

Se specialet her

Stort tillykke:

Bestyrelsen i DITA ønsker vinderne stort tillykke og opfordrer alle medlemmer til at læse specialerne. Vinderne modtager 20.000 kr. ved en ceremoni, der blev afholdt med respekt for Covid-19 den 10. december 2020.

keyboard_arrow_up