Bliv certificeret IT-advokat

Medlemskab af Danske IT-Advokater forudsætter certificering som IT-advokat. Certificeringen kræver, at man lever op til en række krav. Kravene skal bl.a. dokumentere, at de certificerede har et højt fagligt niveau på det IT-retlige område kombineret med en solid erfaring.

Helt konkret skal man:

  • Besidde og opretholde en stor viden inden for IT-jura og IT-branchen.
  • Beskæftige sig med IT-ret i et omfang, der svarer til mindst 500 debiterbare timer årligt.
  • Have en høj personlig integritet.
  • Arbejde professionelt og efter høje faglige og etiske standarder.
  • Besidde og opretholde en høj anseelse og tillid blandt kolleger, klienter og i markedet.
  • Håndtere sager effektivt og i sin rådgivning inddrage balancen mellem faglighed og klientens økonomiske muligheder og interesser.
  • Overholde de advokatetiske regler.
  • Have været advokat i mindst to år.

Du kan læse mere om kravene og om certificeringen herunder.

Vejledning

Du kan læse mere om kravene og om certificeringen her:

Certificeringen af Danske IT-Advokater håndteres af et yderst sagkyndigt udvalg, der repræsenterer et bredt udvalg af interessenter. Formanden er professor, Henrik Udsen, Københavns Universitet.

Certificeringsudvalget behandler ansøgninger om certificering to gange om året. Ansøgningsfristen er hver den 1. april og 1. oktober med henblik på certificering med virkning fra den følgende 1. januar og 1. juli.

Ansøgningsskemaet skal indsendes elektronisk til cst@danskeadvokater.dk eller med almindelig post til Danske Advokater, Vesterbrogade 32, 1620 København V, att.: Foreningssekretariatet. Ansøgninger behandles fortroligt. En certificering er gældende i to år, og skal den fortsætte, kræver det en ny ansøgning i slutningen af to års-perioden.

Indkomne ansøgninger behandles af certificeringsudvalget i overensstemmelse med udvalgets procedure – se forretningsordenen ovenfor. Udvalget skal som en del af behandlingen af en ansøgning foretage en individuel prøvelse og kan i den forbindelse kræve yderligere dokumentation for ansøgerens opfyldelse af certificeringskravene. Udvalget udtager derudover normalt et antal ansøgninger til en nærmere stikprøvekontrol.

Bemærk!

Nyt ansøgningsskema kommer snarest, da det er ved at blive opdateret efter vedtægtsændringer på seneste generalforsamling.

keyboard_arrow_up