Associeret medlemskab

Danske IT-Advokaters medlemskreds har hidtil alene bestået af advokater, der har opnået certificering som IT-advokater.

Ud over den form for medlemskab, som er forbeholdt certificerede IT-advokater, har Danske IT-Advokater nu etableret en ny form for medlemskab – kaldet associeret medlemskab – således at også andre jurister med interesse for IT-ret end certificerede IT-advokater kan opnå en tilknytning til foreningen.

Hvem kan optages som associerede medlemmer?

Du kan optages som associeret medlem af Danske IT-Advokater, hvis du er uddannet cand.jur. eller cand.merc.(jur.) og har interesse for IT-ret. Hvis du ikke arbejder i en advokatvirksomhed som ansat og/eller (med)ejer af advokatvirksomheden, men er ansat i eller (med)ejer af en anden type virksomhed, er det yderligere en betingelse, at du i dit virke som selvstændig eller ansat primært virker in-house.

Skal man være advokat?

Nej, som det fremgår ovenfor, kan også andre jurister end advokater optages som associerede medlemmer. Et associeret medlem, der ikke er advokat, skal dog være opmærksom på, at vedkommende ikke – hverken i skrift eller tale – må omtale sit associerede medlemskab af Danske IT-Advokater på en måde, som er egnet til at give indtryk af, at vedkommende er advokat.

Hvad får man ud af det?

Associerede medlemmer kan ligesom certificerede medlemmer deltage i de faglige arrangementer, som Danske IT-Advokater afholder. Foreningen vil typisk afholde mindst to halvdagsarrangementer om året om emner af relevans for jurister, der arbejder med IT-ret. Ud over muligheden for at lytte til faglige indlæg giver arrangementerne mulighed for at sparre og networke med de øvrige deltagere. Det førstkommende arrangement, foreningen p.t. har planlagt at holde, handler om betydningen af IoT, AI og robotics for juridiske ydelser og vil blive afholdt den 14. november 2019, kl. 14.00-17.30 hos Danske Advokater, Vesterbrogade 32, 1620 København.

Associerede medlemmer har ligeledes mulighed for at deltage i Danske IT-Advokaters Boot Camp til den reducerede pris, som gælder for medlemmer af Danske IT-Advokater. Danske IT-Advokaters Boot Camp er er et koncentreret kursus i IT-ret, bestående af 4 moduler af hver 6 timers varighed, hvor deltagerne introduceres til forskellige områder og problemstillinger, hvor IT-retlige udfordringer typisk kan opstå. Undervisningen på modulerne varetages af certificerede IT-advokater med ekspertise inden for de forskellige modulers emneområder.

Hvad koster det?

Kontingentet for et associeret medlemskab af Danske IT-Advokater er p.t. fastsat til 2.000 kr. ekskl. moms pr. kalenderår. Hvis du melder dig ind som associeret medlem inden udgangen af 2019, skal du dog ikke betale noget kontingent for 2019 og vil således først blive afkrævet kontingent for kalenderåret 2020.

Hvis du melder dig ind som associeret medlem og samtidig tilmelder dig Danske IT-Advokaters Boot Camp 2019 (se herom ovenfor), vil kontingentet for kalenderåret 2020 blive anset for at være indeholdt i betalingen på kr. 10.000 ekskl. moms for din deltagelse i Boot Camp 2019. Betalingen af det nævnte beløb på kr. 10.000 ekskl. moms vil således både dække kontingentet for associeret medlemskab i 2020 og retten til at deltage i de 4 moduler af hver 6 timers varighed, som Boot Camp 2019 består af.

Hvordan melder man sig ind som associeret medlem?

Hvis du er interesseret i at blive optaget som associeret medlem af Danske IT-Advokater, kan du tilskrive Christina Stage i Danske Advokater på forening@danskeadvokater.dk. Du bedes i mailen anføre dine kontaktoplysninger, hvorvidt du er cand.jur. eller cand.merc.(jur.), i hvilken sammenhæng du måtte beskæftige dig med IT-ret, og hvorfor du er interesseret i at blive associeret medlem af Danske IT-Advokater.

keyboard_arrow_up